Psychoanalyse Analytische Terapie

Psychoanalytische psychotherapie is een vrij langdurige, ambulante gesprekstherapie. Patiënt en psychotherapeut hebben op regelmatige basis face à face gesprekken. De frequentie van de gesprekken wordt bij aanvang samen vastgelegd maar is meestal op wekelijkse basis. Net als de “oudere broer”, de psychoanalyse, is de werkwijze van de psychoanalytische psychotherapie gebaseerd op de grondregel van de vrije associatie. De patiënt krijgt de opdracht om alles te vertellen wat in zijn hoofd opkomt, wat hij voelt, denkt en fantaseert. De psychotherapeut luistert en probeert samen met de patiënt stil te staan bij de diepere betekenissen van de klachten en symptomen. Naarmate de band tussen de therapeut en de patiënt verder ontwikkelt komen ook gevoelens aan de oppervlakte die moeilijk te bespreken zijn, omdat ze beladen zijn, of nog niet de vorm gevonden hebben van een duidelijke gedachte of betekenis. Vaak worden deze gevoelens voor het eerst ervaren binnen de relatie met de psychotherapeut. Deze kan dan door dieper in te gaan op deze emotionele lading een verband leggen met vroegere pijnlijke ervaringen. Door die gezamenlijke beleving en reflectie kan de innerlijke ervaring verdiept worden en de binnenwereld van de patiënt verrijken en versterken. Het einddoel van de psychoanalytischetherapie is niet alleen een vermindering van symptomen en klachten, maar ook het verwerven van een grotere vrijheid en bewustzijn van voelen, denken en handelen.

De psychoanalyse onderscheidt zich van de psychoanalytische psychotherapie door een hogere frequentie van het aantal zittingen en door het gebruik van de divan.Vermits er meerdere zittingen per week worden gehouden kan een analyse zich meer in de diepte ontwikkelen. De analyticus kan meer tijd nemen om de dromen en de associaties van de analysant te analyseren. De liggende houding op de divan laat aan de analysant toe om zich meer te ontspannen. Hierdoor kan hij een beter contact leggen met de diepere lagen binnen zichzelf en zijn innerlijke wereld laten ontluiken. Bij sommige patiënten bij wie de emotionele lading bij deze regressieve toestand niet is aangewezen, zal de analyticus eerder een face à face psychotherapie aanbieden.

Al onze leden hebben een intensieve psychoanalytische scholing doorlopen, maar zij beoefenen ook psychoanalytische psychotherapie met patiënten die geen psychoanalyse willen ondernemen of bij wie eerder een analytische psychotherapie is aangewezen.