algemene voorstelling

WIE ZIJN WIJ?

Onze naam ‘Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse’ toont aan dat wij op de eerste plaats psychoanalytici zijn en tegelijkertijd aangesloten zijn bij de International Association of Analytical Psychology in Zurich.

Ons theoretisch en klinisch erfgoed verwijst duidelijk naar de oorspronkelijke analytische bronnen Freud en Jung. Dat is op zich reeds een paradox omdat het begrip "psychoanalyse" fundamenteel gebaseerd is op het werk van Sigmund Freud en op de verschillende freudiaanse scholen na hem en het begrip "analytische psychologie" gebruikt wordt voor die vorm van psychotherarie die door C.G. Jung werd ontworpen en die in verschillende jungiaanse scholen nog steeds toegepast word..

 De Analytisch Psychologie is een psychodynamisch therapie die ontwikkeld werd door C.G. Jung en die nog steeds door verschillende jungiaanse scholen wordt gedoceerd en toegepast.

De paradoxale benaming van onze School benadrukt juist onze pluralistische identiteit. Wij zijn van mening dat de psyche en de geestelijke pathologie zeer complex en dus niet herleidbaar zijn tot een omvattende theorie, hoe gesofisticeerd deze ook mag zijn. Het zou overigens bijzonder gevaarlijk zijn om op iedere patient dezelfde behandelingsmethode toe te passen. Wij menen dat de verschillende psychoanalytische auteurs het psychisch lijden benaderen vanuit hun eigen zoektochten, persoonlijkheid en levenservaringen.

Elke (grote) psychoanalytische theorie is een originele creatie waarbij het geestelijk lijden en pathologie bekeken worden vanuit een welbepaald oogpunt, vanuit een welbepaalde angst waarvoor de auteur gevoelig is.

De band met C.G. Jung is voor ons niet alleen historisch belangrijk. In ons opleidingsprogramma worden Jungiaanse concepten en visies theoretisch en klinisch uitgediept, herdacht en in verband gebracht met andere hedendaagse psychoanalytische stromingen. Wij menen dat de complexiteit van de psyche en van de mens zinvoller kan benaderd worden vanuit een pluralistisch gedachtegoed.