onze visie op psychoanalyse

Psychoanalyse biedt een unieke mogelijkheid om op een intensieve manier de persoonlijkheid en de onderliggende gedragspatronen te exploreren. Psychoanalyse is op de eerste plaats een diepgeworteld veranderingsproces. Een persoonlijke analytische ervaring is dan ook een voorwaarde om als analyticus te kunnen werken. Psychoanalyse/analytische therapie is een proces waarbij de patiënten worden uitgenodigd om zichzelf te leren kennen en begrijpen: hun mogelijkheden en beperkingen, hun relaties, hun interne voorstellingswereld en hun interactiepatronen. De essentie van de analyse is de relatie tussen patient en analyticus/therapeut. Beiden werken samen om terugkerende patronen, het menselijk lijden of vaak langdurige conflicten te onderzoeken die de patiënten belemmeren om met een grotere vrijheid hun vitaliteit en zelfwording te bevorderen.

Psychoanalyse/analytische psychotherapie kan aangewezen zijn voor mensen met uiteenlopende problemen:

  • angst, depressie, seksuele trauma’s;
  • gevoelens van zinloosheid, futiliteit, identiteitsvragen;
  • crisis op verschillende momenten in de levensloop: school, werk, familie, midlife, het besef van ouder worden, etc.

Psychoanalyse wordt ook gevraagd door mensen in de hulpverlenende sector precies omdat hun werk een diepere zelfkennis vereist.

Het psychoanalytisch proces volgt haar eigen ritme en de duur ervan is dan ook moeilijk op voorhand te bepalen. Het aantal sessies varieert van 1 tot 3 sessies per week. Elke sessie duurt 45 minuten. Het is wellicht zinvol voor de patient om in een initieel gesprek samen met de analyticus te exploreren of analytische psychotherapie voor hem of haar de behandeling is die het meest aangewezen en passend is op dat ogenblik.

Onze analytici zijn in hun vroegere universitaire opleidingen medisch, psychiatrisch, en/of psychologisch geschoold. Ons eigen opleidingsprogramma omvat een verplichte persoonlijke analyse, gesuperviseerd werk met patiënten en een theoretisch curriculum. In de theoretische modules worden systematisch de werken van de psychoanalytische pioniers bestudeerd Freud en Jung. Ons klinisch werk wordt uiteraard ook geïnspireerd en gevoed door het Object-Relations paradigma van o.a. Klein, Bion, Winnicott en de hedendaagse intersubjectivisten.